De sportheup

Bij jonge mannelijke patiënten geniet de sportheup nog steeds onze voorkeur. De slijtage van dergelijke protheses is tot een minimum beperkt en het bot wordt maximaal gespaard, zodat een latere heringreep weinig problemen stelt. Ook het gevoel bij deze prothese is zeer natuurlijk.
De voor en nadelen dienen goed te worden besproken, maar gezien de zeer goede klinische resultaten, hebben we deze techniek nooit verlaten. Internationale studies bevestigen trouwens de goede resultaten bij jonge mannelijke patiënten.
Een uitgebreid gesprek tijdens de consultatie is aangewezen om voor en nadelen te overlopen.

Voor een jonge sportieve man onder de leeftijd van 55 jaar blijft een oppervlakte prothese of sportheup waarschijnlijk de best oplossing.

My Image

Voordelen

- Een resurfacing of sportheup is de ultieme botsparende operatie.
- De anatomische verhoudingen worden perfect gerespekteerd.
- Een resurfacing bestaat uit een volledig metalen oppervlakte waardoor belasting beter kan worden verdragen.
- Als de prothese uiteindelijk dient te worden vervangen kan nog altijd een klassieke heup worden geplaatst.
- Volgens de meeste studies is de functie na een sportheup beter dan na een klassieke heup.

Bij een sportheup blijft het bot veel meer gespaard en worden de anatomische verhoudingen ook veel meer gerespecteerd.

My Image

Nadelen

- De ingreep is zwaarder en de wonde is groter dan bij een klassieke heup.
- De operatie is technisch moeilijker
- De botkwaliteit dient perfect te zijn; daarom wordt de ingreep alleen bij mannen onder de leeftijd van 65 jaar uitgevoerd.
- Er kan een ontstekingsreactie optreden tegen metaalpartikels waardoor een vroegtijdige heroperatie noodzakelijk kan zijn.
- De prothese kan alleen geplaatst worden als het gewricht voldoende groot is

Niet iedereen komt in aanmerking voor een sportheup. De botkwaliteit is zeer belangrijk.

C 2016 Wouter Sioen